Thursday, September 9, 2010

Gambar-gambar Kedatangan Angkatan 2010

1 September 2010.
25 mahasiswa.
1 matlamat.
1 tekad.Friday, September 3, 2010

Selamat Datang

Seramai 25 mahasiswa tajaan JPA selamat sampai ke jakarta, pada tanggal 1 September lalu. Diucapkan selamat datang kepada kalian dan semoga berjaya menghadapi hari-hari mendatang di Jakarta dengan bahagianya.

Search